Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, okres Hodonín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, okres Hodonín
Adresa školy: Ulice: Brněnská 777
Obec: Mutěnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 11
Ředitel:Mgr. Marie Kujová
Kontakt na školu Telefon: 518 399 841
Email: reditel@zsmutenice.cz
Web: wwwzsmutenice.cz
IČ:68688512
RED-IZO:600115577
Zřizovatel:Obec Mutěnice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Pod topoly 1048
Obec: Mutěnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 11
Kontakt na školu: Telefon: 518 370 622
IZO:107607786
Základní škola
Adresa: Ulice: Brněnská 777
Obec: Mutěnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 11
Kontakt na školu: Telefon: 518 370 631
IZO:048847127
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 300
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.9.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: Hejného
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, technické, přírodovědné, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v areálu ZŠ
Začátek výuky: 8,00
Konec výuky: 12,30
Školní družina
Adresa: Ulice: Brněnská 777
Obec: Mutěnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 11
Kontakt na školu: Telefon: 518 370 631
IZO:118600354
Školní klub
Adresa: Ulice: Brněnská 777
Obec: Mutěnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 11
Kontakt na školu: Telefon: 518 370 631
IZO:150043023
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Brněnská 777
Obec: Mutěnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 11
Kontakt na školu: Telefon: 518 370 622
IZO:103155546
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: Pod topoly 1048
Obec: Mutěnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 11
Kontakt na školu: Telefon: 518 370 631
IZO:171101014