Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola Vracov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola Vracov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 950
Obec: Vracov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 42
Ředitel:Mgr. Bronislav Chovanec
Kontakt na školu Telefon: 518 628 186
Email: skola@mzsvracov.cz
Web: http://www.mzsvracov.cz/
IČ:48847682
RED-IZO:600115585
Zřizovatel:Město Vracov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 950
Obec: Vracov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 42
Kontakt na školu: Telefon: 518 628 186
Fax: 518 628 186
IZO:048847682
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 395
Dny otevřených dveří (termín/y): 26.10.2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 25.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, hudební výchova, biologie, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, jarmarky a dílny, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, etoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), dějepisné,literární - tvorba školního časopisu
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8.00
Konec výuky: 11.40
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 950
Obec: Vracov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 42
Kontakt na školu: Telefon: 518 628 186
IZO:118600362
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 950
Obec: Vracov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 42
Kontakt na školu: Telefon: 518 628 186
Fax: 518 628 186
IZO:103155317