Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Bzenec, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Bzenec, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Olšovská 1428
Obec: Bzenec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 81
Ředitel:PhDr., Bc. Ilona Tranžíková Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 518 384 983
Email: zsbzenec@zsbzenec.cz
Web: www.zsbzenec.cz
IČ:49939840
RED-IZO:600115674
Zřizovatel:Město Bzenec
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Olšovská 1299
Obec: Bzenec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 81
Kontakt na školu: Telefon: 518 384 725
IZO:108032728
Základní škola
Adresa: Ulice: Olšovská 1428
Obec: Bzenec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 81
Kontakt na školu: Telefon: 518 384 983
IZO:049939840
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, knihovna, hudební výchova, cizí jazyky, fyzika, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), bazén
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, taneční, zdravotnické, sportovní
Místo pro trávení volného času:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Olšovská 1428
Obec: Bzenec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 81
Kontakt na školu: Telefon: 518 384 983
IZO:118600346
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Olšovská 1428
Obec: Bzenec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 81
Kontakt na školu: Telefon: 518 384 239
IZO:103155392
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: B. Němcové 85
Obec: Bzenec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 81
Kontakt na školu: Telefon: 518 384 370
IZO:150074280