Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Bzenec, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Bzenec, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Olšovská 1428
Obec: Bzenec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 81
Ředitel:Mgr. Bc. Jiří Adamec
Kontakt na školu Telefon: 518 384 983
Email: zsbzenec@zsbzenec.cz
Web: www.zsbzenec.cz
IČ:49939840
RED-IZO:600115674
Zřizovatel:Město Bzenec
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Olšovská 1299
Obec: Bzenec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 81
Kontakt na školu: Telefon: 518 384 725
Fax: 518 384 983
IZO:108032728
Základní škola
Adresa: Ulice: Olšovská 1428
Obec: Bzenec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 81
Kontakt na školu: Telefon: 518 384 983
Fax: 518 384 983
IZO:049939840
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), bazén
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: taneční, sportovní, hudební, zdravotnické
Místo pro trávení volného času:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Olšovská 1428
Obec: Bzenec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 81
Kontakt na školu: Telefon: 518 384 983
Fax: 518 384 983
IZO:118600346
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Olšovská 1428
Obec: Bzenec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 81
Kontakt na školu: Telefon: 518 384 239
Fax: 518 384 983
IZO:103155392
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: B. Němcové 85
Obec: Bzenec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 81
Kontakt na školu: Telefon: 518 384 370
Fax: 518 384 983
IZO:150074280