Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č.p. 1
Obec: Radějov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 67
Ředitel:Mgr. Martin Hájek
Kontakt na školu Telefon: 725 035 723
Email: zs.radejov@centrum.cz
Web: http://www.zsradejov.cz/
IČ:75023091
RED-IZO:600115682
Zřizovatel:Obec Radějov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 1
Obec: Radějov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 67
Kontakt na školu: Telefon: 725 035 721
Fax: 518 337 227
IZO:107607204
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 24
Dny otevřených dveří (termín/y): jaro
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijetí do MŠ 2020.docx (2820 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Škola je otevřena od: 6:10
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ Spolu je nám dobře.docx (92,1 KB)
Školní řád: sm-49 skolni_rad MŠ 2020.doc (193,5 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny
Domácí spolupráce: Spolupráce s hasiči, myslivci, zahrádkáři, s knihovnou
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 1
Obec: Radějov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 67
Kontakt na školu: Telefon: 518 337 810
Fax: 518 337 227
IZO:102115109
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 31
Dny otevřených dveří (termín/y): podzim, jaro
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: koncepční záměry 2019_2021.doc (112,1 KB)
Školní vzdělávací program: Tvořivá+škola+-+cesta+k+poznávání+3(3)(1).pdf (779,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: švp-šd-aktualizovaný.doc (107 KB)
Školní řád: sm - šk. řád dodatek č. 3.docx (16 KB)
sm - šk. řád dodatek č. 2.docx (17,4 KB)
sm-02-skolni(vnitrni)_rad – 2016.doc (171,5 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 19-20.doc (201,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny, plesy, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Rodiče vítáni, Recyklohraní, Ekoškola
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Ekoškola
Domácí spolupráce : Spolupráce s policií, hasiči, myslivci, zahrádkáři, zdravotníky.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh 20,21.xls (215,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 1
Obec: Radějov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 67
Kontakt na školu: Telefon: 725 035 723
Fax: 518 337 227
IZO:118600222
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 1
Obec: Radějov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 67
Kontakt na školu: Telefon: 725 035 719
Fax: 518 337 227
IZO:108032710