Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Kněždub, okres Hodonín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Kněždub, okres Hodonín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Kněždub 148
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 64
Ředitel:Mgr. Lenka Miklíková
Kontakt na školu Telefon: 518 327 250
Email: zsknezdub@centrum.cz
IČ:75020009
RED-IZO:600115739
Zřizovatel:Obec Kněždub
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kněždub 117
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 64
Kontakt na školu: Telefon: 518 327 250
Fax: není
IZO:107607000
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kněždub 148
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 64
Kontakt na školu: Telefon: 518 327 250
Fax: není
IZO:102379921
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 37
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Kněždub 148
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 64
Kontakt na školu: Telefon: 518 327 250
Fax: není
IZO:118600192
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Kněždub 117
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 64
Kontakt na školu: Telefon: 518 327 234
Fax: není
IZO:103155953
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Kněždub 148
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 64
Kontakt na školu: Telefon: 518 327 250
Fax: není
IZO:150075855