Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Sudoměřice 29
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 66
Ředitel:Mgr. Hana Veselá
Kontakt na školu Telefon: 518 335 255
Email: zsmssudomerice@quick.cz
Web:
IČ:71010327
RED-IZO:600115801
Zřizovatel:Obec Sudoměřice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Sudoměřice 107
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 66
Kontakt na školu: Telefon: 518 335 224
IZO:107607271
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 54
Aktuální počet dětí: 51
Dny otevřených dveří (termín/y): podzim
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: rušná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.30 hodin
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce: Policie ČR, Hasiči, okolní MŠ, spolky apos.
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Sudoměřice 29
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 66
Kontakt na školu: Telefon: 518 335 255
IZO:102391068
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 69
Dny otevřených dveří (termín/y): podzim
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Zvonek s mikrofonem.
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7.40 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Policie ČR, Hasiči, okolní malotřídní školy, spádová škola ve Strážnici
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, sportovní, jazykové, taneční, literárně-dramatické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Sudoměřice 29
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 66
Kontakt na školu: Telefon: 518 335 255
IZO:118600117
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Sudoměřice 107
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 66
Kontakt na školu: Telefon: 518 335 224
IZO:103167170