Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Joži Uprky Hroznová Lhota, okres Hodonín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Joži Uprky Hroznová Lhota, okres Hodonín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Hroznová Lhota 318
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 63
Ředitel:Ing. Josef Pavlica
Kontakt na školu Telefon: 518 327 104
Email: skola@zshroznovalhota.cz
Web: http://www.zshroznovalhota.cz
IČ:75024381
RED-IZO:600115917
Zřizovatel:Obec Hroznová Lhota
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hroznová Lhota 338
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 63
Kontakt na školu: Telefon: 518 327 104
Fax: 518 327 104
IZO:107606895
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 41
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hroznová Lhota 318
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 63
Kontakt na školu: Telefon: 518 327 104
Fax: 518 327 104
IZO:102391360
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 217
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: telefon, otevření s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: JMK
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, zeměpis, dějepis, chemie, praktické vyučování, hudební výchova, knihovna, biologie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, výlety, exkurze, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu, Ovoce do škol
Certifikáty škol: Na kole dětem - udělení certifikátu za účast na sportovního projektu na podporu onkologicky nemocných dětí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Odborné učebny, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, sportovní, jazykové, literárně-dramatické
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Hroznová Lhota 318
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 63
Kontakt na školu: Telefon: 518 327 104
Fax: 518 327 104
IZO:118600591
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 30,0 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 - 15:30
Způsob informování zákonných zástupců: telefon, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Hroznová Lhota 338
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 63
Kontakt na školu: Telefon: 518 327 143
Fax: 518 327 104
IZO:103155473
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21 - 25 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Hroznová Lhota 318
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 63
Kontakt na školu: Telefon: 518 327 104
Fax: 518 327 104
IZO:150074484
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21 - 25 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne