Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Velkomoravská 168
Obec: Moravský Písek
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 85
Ředitel:Mgr. Ivana Uhlíková
Kontakt na školu Telefon: 518 387 129
Email: zsmorpisek@seznam.cz
Web: http://www.zsmp.cz/
IČ:75021161
RED-IZO:600115976
Zřizovatel:Obec Moravský Písek
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Velkomoravská 409
Obec: Moravský Písek
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 85
Kontakt na školu: Telefon: 518 387 129
IZO:107607123
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 48
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: biometrická čtečka
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 150
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Velkomoravská 168
Obec: Moravský Písek
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 85
Kontakt na školu: Telefon: 518 387 129
IZO:102391491
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 218
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Charakteristika školy
Zaměření: humanitní, výtvarné, informatika, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, chemie, fyzika, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: jazykové, rukodělné, dopravní výchova, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Velkomoravská 168
Obec: Moravský Písek
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 85
Kontakt na školu: Telefon: 518 387 129
IZO:118600575
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Velkomoravská 168
Obec: Moravský Písek
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 85
Kontakt na školu: Telefon: 518 387 203
IZO:108032469
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: Velkomoravská 409
Obec: Moravský Písek
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 85
Kontakt na školu: Telefon: 518 387 129
IZO:171100948
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne