Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Velká nad Veličkou 461
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 74
Ředitel:Mgr. František Frýdecký, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 518 329 255
Email: frantisek.frydecky@zsvelka.cz
IČ:70943001
RED-IZO:600116051
Zřizovatel:Obec Velká nad Veličkou
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Velká nad Veličkou 461
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 74
Kontakt na školu: Telefon: 518 329 255
IZO:102391700
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, fyzika, cizí jazyky, hudební výchova, biologie, výtvarná výchova, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Velká nad Veličkou 461
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 74
Kontakt na školu: Telefon: 518 329 255
IZO:118600508
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Velká nad Veličkou 461
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 74
Kontakt na školu: Telefon: 518 329 255
IZO:150009500
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Velká nad Veličkou 461
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 74
Kontakt na školu: Telefon: 518 329 255
IZO:103155627