Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č. p. 132
Obec: Bukovany
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 31
Ředitel:Mgr. Alena Cápková
Kontakt na školu Telefon: 518 618 014
Email: zs.bukovany@seznam.cz
Web: http://www.zsbukovany.cz
IČ:70984042
RED-IZO:600116123
Zřizovatel:Obec Bukovany
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Bukovany 132
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 31
Kontakt na školu: Telefon: 518 618 014
IZO:107606810
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 18
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Bukovany 132
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 31
Kontakt na školu: Telefon: 518 618 014
IZO:102379874
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 18
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45 hod.
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Bukovany 132
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 31
Kontakt na školu: Telefon: 518 618 014
IZO:118600656
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Bukovany 132
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 31
Kontakt na školu: Telefon: 518 618 014
IZO:150070560