Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Dušejov 86
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 05
Ředitel:Mgr. Marcela Krejčová
Kontakt na školu Telefon: 567 272 228
Email: zsdu.skola.@seznam.cz
Web: zsdusejov.wz.cz
IČ:75022401
RED-IZO:600117081
Zřizovatel:Obec Dušejov
Typ zřizovatele:Obec
Adresa: Ulice:
Obec: Dušejov 134
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 05
Kontakt na školu: Telefon: 567 272 228
Fax: není
IZO:107608049
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dušejov 86
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 05
Kontakt na školu: Telefon: 567 272 228
Fax: není
IZO:102443785
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 160
Aktuální počet žáků: 93
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.9.2020
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.15 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30 h
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, exkurze, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol, Mléko a mléčné výrobky do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Podpůrná opatření na základě vyšetření v SPC, PPP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, přírodovědné, zdravotnické, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Dušejov 86
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 05
Kontakt na školu: Telefon: 567 272 228
Fax: není
IZO:118700189
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Dušejov 86
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 05
Kontakt na školu: Telefon: 567 272 228
Fax: není
IZO:118700171
ŠJ-v
Adresa: Ulice:
Obec: Dušejov 134
Kraj: Vysočina
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181055945