Logo školy

Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Seifertova 1426/5
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:Mgr. Zdeněk Wohlhöfner
Kontakt na školu Telefon: 566 331 513, 566 331 512
Email: wohlhofner@zsseifertova.ji.cz
Web: www.zsseifertova.ji.cz
IČ:65269870
RED-IZO:600117219
Zřizovatel:Statutární město Jihlava
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Seifertova 1426/5
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 331 513
Fax: 567 301 439
IZO:102455139
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 1000
Aktuální počet žáků: 898
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.3.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 17.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 5.45
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Charakteristika ZŠ Seif..pdf (515,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, zeměpis, ICT, fyzika, chemie, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, španělský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Elixír do škol (Nadace ČS)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní psycholog, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: taneční, jazykové, sportovní, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, turistické, technické
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní telka - měsíční zpravodajství o životě školy, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
ŠD
Adresa: Ulice: Seifertova 1426/5
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 331 513
IZO:118700316
ŠJ
Adresa: Ulice: Seifertova 1426/5
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 331 518
IZO:103191739
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 50 - 60
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano