Zde může být obrázek školy.

Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž
Adresa školy: Ulice: Ludslavice 90
Obec: Míškovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 52
Ředitel:Mgr. Kateřina Jarkovská Němečková
Kontakt na školu Telefon: 573 396 419
Email: zs.ludslavice@volny.cz
Web: www.zsludslavice.cz
IČ:75020980
RED-IZO:600118363
Zřizovatel:Obec Ludslavice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Ludslavice 90
Obec: Míškovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 52
Kontakt na školu: Telefon: 573 396 419
IZO:102519137
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 45
Dny otevřených dveří (termín/y): únor
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti
Domácí spolupráce : Spolupráce s okolními školami, Spolek myslivců, Sbor dobrovolných hasičů, Svaz žen
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: Doučování žáků, spolupráce s asistentem pedagoga a školním asistentem
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, hudební, rukodělné, literárně-dramatické, taneční, ICT, sportovní, společenské hry
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Ludslavice 90
Obec: Míškovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 52
Kontakt na školu: Telefon: 573 396 419
IZO:118800264
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Ludslavice 90
Obec: Míškovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 52
Kontakt na školu: Telefon: 573 396 419
IZO:118800272