Zde může být obrázek školy.

Základní škola Prusinovice, okres Kroměříž

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Prusinovice, okres Kroměříž
Adresa školy: Ulice: Hlavní 77
Obec: Prusinovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 42
Ředitel:Mgr. Ivona Kratochvílová
Kontakt na školu Telefon: 573 386 139
Email: reditelka@zsprus.cz
Web: www.zsprusinovice.estranky.cz
IČ:70988421
RED-IZO:600118380
Zřizovatel:Obec Prusinovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Hlavní 77
Obec: Prusinovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 42
Kontakt na školu: Telefon: 573 386 139
IZO:102519153
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 110
Aktuální počet žáků: 65
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:20
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád: Školní řád - platný od 1. 9. 2022_.pdf (669,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021-2022.pdf (938,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: Dle konkrétních Doporučení PPP/SPC
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Ve všech třídách jsou interaktivní tabule s připojením k internetu, PC učebna
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, ICT, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Hlavní 77
Obec: Prusinovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 42
Kontakt na školu: Telefon: 573 386 139
IZO:118800299