Zde může být obrázek školy.

Základní škola Jana Bezděka Martinice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Jana Bezděka Martinice
Adresa školy: Ulice: Martinice 70
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Ředitel:Mgr. Nicol Darmovzalová
Kontakt na školu Telefon: 573 399 015
Email: zsmartin@volny.cz
Web: www.zsmartinice.cz
IČ:75022494
RED-IZO:600118428
Zřizovatel:Obec Martinice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Martinice 70
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 399 015
IZO:102519226
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 39
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Holešov - Zlín
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, jarmarky a dílny, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, Šablony III.
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: doučování, pedagogická intervence
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, přírodovědné, jazykové, hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Martinice 70
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 399 015
IZO:118800337
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.45 - 7.25
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.30 - 15.30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace