Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Loukov, okres Kroměříž

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Loukov, okres Kroměříž
Adresa školy: Ulice:
Obec: Loukov 119
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 75
Ředitel:Mgr. Marie Syryčanská
Kontakt na školu Telefon: 573 390 143
Email: zsloukov@gmail.com
IČ:70983437
RED-IZO:600118436
Zřizovatel:Obec Loukov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Loukov 216
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 75
Kontakt na školu: Telefon: 573 390 144
IZO:107609541
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 32
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: elektronický bzučák na otevření dveří
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Domácí spolupráce: SDH, zahrádkáři, policie ČR
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped, chůva nebo školní asistent dle možností z projektů Šablony nebo podpory UP
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Loukov 119
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 75
Kontakt na školu: Telefon: 573 390 143
IZO:102519234
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 36
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.3.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstupní dveře uzamčeny, zvonek
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a Mléko do škol
Domácí spolupráce : SDH
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ hodiny probíhají přímo v naší škole
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Loukov 119
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 75
Kontakt na školu: Telefon: 573 390 143
IZO:118800345
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Loukov 216
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 75
Kontakt na školu: Telefon: 573 390 126
IZO:118801210
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23 - 25 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Loukov 119
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 75
Kontakt na školu: Telefon: 573 390 143
IZO:150072210
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23 - 25 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne