Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Chvalčov, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Chvalčov, okres Kroměříž, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 633
Obec: Chvalčov
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 72
Ředitel:Mgr. Jana Kubaníková
Kontakt na školu Telefon: 573 381 132
Email: hnila@zschvalcov.cz
Web: www.zschvalcov.cz
IČ:70992258
RED-IZO:600118452
Zřizovatel:Obec Chvalčov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 633
Obec: Chvalčov
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 72
Kontakt na školu: Telefon: 573 381 132
IZO:118801422
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 44
Aktuální počet dětí: 44
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria přijetí do MŠ Chvalčov.docx (19,1 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.00 hod -16.00 hod
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 633
Obec: Chvalčov
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 72
Kontakt na školu: Telefon: 573 381 132
IZO:102519277
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 58
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Škola je během vyučování uzamčena. Na zazvonění odemyká školu určený zaměstnanec.
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze
Certifikáty škol: Skutečně zdravá škola
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 633
Obec: Chvalčov
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 72
Kontakt na školu: Telefon: 573 381 132
IZO:118800370
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: Bezplatná
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 -7.45 hod
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 15.45 hod
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 633
Obec: Chvalčov
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 72
Kontakt na školu: Telefon: 573 381 132
IZO:118801252