Zde může být obrázek školy.

Základní škola T. G. Masaryka, Bystřice pod Hostýnem, Nádražní 56, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola T. G. Masaryka, Bystřice pod Hostýnem, Nádražní 56, okres Kroměříž, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nádražní 56
Obec: Bystřice pod Hostýnem
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 61
Ředitel:Mgr. Alexandr Hrycík
Kontakt na školu Telefon: 573 380 691
Email: kancelar@zsmasa.cz
Web: www.zsmasa.cz
IČ:70833672
RED-IZO:600118487
Zřizovatel:Město Bystřice pod Hostýnem
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Nádražní 56
Obec: Bystřice pod Hostýnem
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 61
Kontakt na školu: Telefon: 573 380 691
IZO:102519307
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 560
Aktuální počet žáků: 471
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.1.2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:25
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, cizí jazyky, hudební výchova, chemie, ICT, fyzika, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, hudební, technické, turistické, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Masarykovo nám. 134
Obec: Bystřice pod Hostýnem
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 61
Kontakt na školu: Telefon: 573 380 691
IZO:118800027
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Masarykovo nám. 134
Obec: Bystřice pod Hostýnem
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 61
Kontakt na školu: Telefon: 573 380 161
IZO:118801279
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-24
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano