Logo školy

2. Základní škola Holešov

Škola / charakteristika školy
Název školy:2. Základní škola Holešov
Adresa školy: Ulice: Smetanovy sady 625
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Ředitel:Mgr. Helena Moravčíková
Kontakt na školu Telefon: 573 396 019
Email: info@zshol.cz
Web: www.zshol.cz
IČ:63458799
RED-IZO:600118509
Zřizovatel:Město Holešov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Smetanovy sady 625
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 396 019
IZO:102519358
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 470
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.11.2014
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Začátek první vyučovací hodiny: 7, 55
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, výlety
Zapojení ve specifických programech: EU peníze školám, Ovoce do škol, Mléko do škol, Middle European Tales, Tandem, Recyklohraní
Domácí spolupráce : Spolupracujeme s mateřskými školami a základními školami v Holešově, se středními školami a učilišti, s malotřídními školami na Holešovsku, s volnočasovým centrem TYMY Všetuly, s Policií ČR, s hasiči, s poradenskými zařízeními, pedagogickými centry.....
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup k žákům, skupinové práce, projektové vyučování, reedukační kroužky (logopedický, dyslektický), zájmové kroužky, rodilý mluvčí
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, rukodělné, taneční, literárně-dramatické, zdravotnické, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Smetanovy sady 625
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 397 109
IZO:118800426
Školní klub
Adresa: Ulice: Smetanovy sady 625
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 396 019
IZO:150077556