Zde může být obrázek školy.

Základní škola Hulín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Hulín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nábřeží 938
Obec: Hulín
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 24
Ředitel:Mgr. Hana Fuksová
Kontakt na školu Telefon: 573 350 682
Email: zs.hulin@volny.cz
Web: http://zs-hulin.webnode.cz/
IČ:70880263
RED-IZO:600118533
Zřizovatel:Město Hulín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Nábřeží 938
Obec: Hulín
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 24
Kontakt na školu: Telefon: 573 350 682
Fax: 573 350 682
IZO:102519439
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 850
Aktuální počet žáků: 504
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad 2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: výroč.zpr 17-18.doc (855 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, přírodovědné, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, zeměpis, dějepis, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy
Zapojení ve specifických programech: EKOŠKOLA, HASÍK, OVOCE DO ŠKOL, RECYKLOHRANÍ, ČESKO SPORTUJE, M.R.K.E.V., Sportuj ve škole
Certifikáty škol: Přírodní zahrada Aktivní škola, Ekoškola
Domácí spolupráce : Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice p.H., MŠ Hulín, Decent Hulín, ČSOP, ZUŠ Hulín, Městské kulturní centrum Hulín, Sdružení TEREZA, Líska, Policie ČR, Nadace Anděl, COPT Kroměříž, ...
Mezinárodní spolupráce: ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnice nad Váhom
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Heuréka (MFF UK), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: spolupráce žáků I. a II. stupně, cílená podpora žákům se SVP, intervenční hodiny, specifické pomůcky, relaxační pomůcky, práce ve studovně, žákovská knihovna, mimoškolní aktivity, sebehodnocení žákům, podpora sociálně znevýhodněných-dotace obědy, ...
Přítomnost specialistů: školní asistent, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, interaktivní tabule
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, logopedické a dyslektické útvary, přírodovědné, taneční, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Nábřeží 938
Obec: Hulín
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 24
Kontakt na školu: Telefon: 573 350 682
Fax: 573 350 682
IZO:118800051
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nábřeží 938
Obec: Hulín
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 24
Kontakt na školu: Telefon: 573 350 682
Fax: 573 350 682
IZO:118801350