Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Pravčice, okres Kroměříž

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Pravčice, okres Kroměříž
Adresa školy: Ulice: Pravčice 148
Obec: Hulín
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 24
Ředitel:Eva Čechová
Kontakt na školu Telefon: 573 350 087
Email: zs.pravcice@volny.cz
Web:
IČ:70997870
RED-IZO:600118711
Zřizovatel:Obec Pravčice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Pravčice 148
Obec: Hulín
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 24
Kontakt na školu: Telefon: 573 350 087
IZO:107609401
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné):
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Pravčice 148
Obec: Hulín
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 24
Kontakt na školu: Telefon: 573 350 087
IZO:108021084
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 25
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 29.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 h
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Zapojení ve specifických programech: Zdravý úsměv
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Pravčice 148
Obec: Hulín
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 24
Kontakt na školu: Telefon: 573 350 087
IZO:118801007
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Pravčice 148
Obec: Hulín
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 24
Kontakt na školu: Telefon: 573 350 087
IZO:118801180