Zde může být obrázek školy.

Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
Adresa školy: Ulice: Vl. Majakovského 1
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 11
Ředitel:Mgr. Martina Rozsypalová
Kontakt na školu Telefon: 582 360 013
Email: zsmaj@pvskoly.cz
Web: www.zsmajakovskeho.cz
IČ:62859056
RED-IZO:600120252
Zřizovatel:Statutární město Prostějov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Vl. Majakovského 1
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 11
Kontakt na školu: Telefon: 582 360 013
Fax: není
IZO:102591059
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 311
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 5
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Ekoškola
Certifikáty škol: Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: I. Olbrachta 2
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 11
Kontakt na školu: Telefon: 582 360 013
Fax: není
IZO:118900374
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Vl. Majakovského 1
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 11
Kontakt na školu: Telefon: 582 360 013
Fax: 582 360 013
IZO:181031299