Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Čelechovice na Hané

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Čelechovice na Hané
Adresa školy: Ulice: U Sokolovny 275
Obec: Čelechovice na Hané
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 16
Ředitel:Mgr. Tomáš Doseděl
Kontakt na školu Telefon: 582 373 626
Email: zscel@pvskoly.cz
Web: zscelechovice.wz.cz
IČ:70941611
RED-IZO:600120333
Zřizovatel:Obec Čelechovice na Hané
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Hlavní 12
Obec: Čelechovice na Hané
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 16
Kontakt na školu: Telefon: 582 373 646
IZO:107609975
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 46
Aktuální počet dětí: 46
Dny otevřených dveří (termín/y): 27. 10. 2018 od 14:00 do 16:00
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: U Sokolovny 275
Obec: Čelechovice na Hané
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 16
Kontakt na školu: Telefon: 582 373 626
IZO:102591148
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 366
Aktuální počet žáků: 130
Dny otevřených dveří (termín/y): 27. 10. 2018 od 14:00 - 16:00 - MŠ + ZŠ 1. - 3. ročník, 25. 4. 2018 15:00 - 18:00 ZŠ 4. - 9. ročník
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 29.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 80
Vstup do školy umožněn od: 7.00hod ŠD od 6.30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, fyzika, chemie, cizí jazyky, výtvarná výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, LVZ
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: přírodovědné, taneční, literárně-dramatické, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, kroužek vaření, kroužek historický
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Hlavní 12
Obec: Čelechovice na Hané
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 16
Kontakt na školu: Telefon: 582 373 624
IZO:118900048
Školní jídelna
Adresa: Ulice: U Sokolovny 275
Obec: Čelechovice na Hané
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 16
Kontakt na školu: Telefon: 582 373 640
IZO:150009038
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Hlavní 12
Obec: Čelechovice na Hané
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 16
Kontakt na školu: Telefon: 582 373 646
IZO:150069146
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano