Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov
Adresa školy: Ulice: sídliště Svobody 3578/79
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Ředitel:Mgr. Dalibor Ovečka
Kontakt na školu Telefon: 582 302 411
Email: zssvo@pvskoly.cz
Web: http://www.zsjz.cz
IČ:47922770
RED-IZO:600120384
Zřizovatel:Statutární město Prostějov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: sídliště Svobody 3578/79
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 302 411
Fax: 582 302 446
IZO:107610507
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 175
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 120
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Zapojení do evropských projektů: ano
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: sídliště Svobody 3578/79
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 302 411
Fax: 582 302 446
IZO:102591229
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 740
Aktuální počet žáků: 728
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), tenisové kurty
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví, Aktivní škola
Domácí spolupráce : Školy, bezpečnostní složky, místní organizace (DDM, Ekocentrum IRIS)
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola Polsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení, koloběžky, in-line, vodácký výlet
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, hudební, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, koupaliště, in-line stezka
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: sídliště Svobody 3578/79
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 302 411
Fax: 582 302 446
IZO:118900056
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: třída
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 120
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : od 6:30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): do 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: sídliště Svobody 3578/79
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 302 411
Fax: 582 302 446
IZO:103219072
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Fanderlíkova 69
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 302 411
Fax: 582 302 446
IZO:150069570