Logo školy

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
Adresa školy: Ulice: Dr. Horáka 24
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Ředitel:Mgr. Petra Rubáčová
Kontakt na školu Telefon: 582 342 242
Email: zshor@pvskoly.cz
Web: http://zshor.pvskoly.cz/
IČ:47922516
RED-IZO:600120406
Zřizovatel:Statutární město Prostějov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Dr. Horáka 24
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 342 242
IZO:102591270
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 600
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 310
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: DLOUHODOBÝ PLÁN 2014-2020.pdf (69,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP-Škola plná pohybu 2012.pdf (1556,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP, Dr. Horáka posl. úprava.docx (6052,6 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD od 1. 9. 2017.pdf (488,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy 2019-2020.pdf (11504,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, fyzika, dějepis, zeměpis, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika), bazén
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Systémová podpora inkluzivního vzdělávání, Ovoce do škol, Mléko do škol, Papír za papír, Recyklohraní, Stonožkové hnutí
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : Městská policie, mateřské školy, PPP, SPC, dopravní hřiště, ÚP, MěÚ, sportovní oddíly, ZŠ,SŠ, muzeum, městská knihovna, hvězdárna, divadlo, HZS, kino, Iris
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: matematika podle Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: žáci zdravotně postiženi s SVPU, žáci zdravotně znevýhodněni, inkluzivní vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, jazykové, ICT, redakční kroužek,šachový kroužek , hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: ul. Dr. Horáka 24
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 342 242
IZO:118900439
Školní jídelna
Adresa: Ulice: ul. Dr. Horáka 24
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 342 242
IZO:103219099