Zde může být obrázek školy.

JUBILEJNÍ MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DRAHANY

Škola / charakteristika školy
Název školy:JUBILEJNÍ MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DRAHANY
Adresa školy: Ulice:
Obec: Drahany 133
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 61
Ředitel:Mgr. Hana Plisková
Kontakt na školu Telefon: 582 395 048
Email: zsdra@zsdrahany.cz
Web: zsdrahany.cz
IČ:62859005
RED-IZO:600120465
Zřizovatel:Městys Drahany
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Drahany 133
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 61
Kontakt na školu: Telefon: 582 395 048
IZO:107609991
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 30
Aktuální počet dětí: 22
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: domovní telefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6:30 hod.
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Drahany 133
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 61
Kontakt na školu: Telefon: 582 395 048
IZO:102591369
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 68
Aktuální počet žáků: 25
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: domovní telefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:25 hod.
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: jazykové, ICT, dopravní, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Drahany 133
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 61
Kontakt na školu: Telefon: 582 395 048
IZO:118900081
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:05 - 15:11
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Drahany 176
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 61
Kontakt na školu: Telefon: 582 395 022
IZO:103219145
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 29 - 34
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Drahany 133
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 61
Kontakt na školu: Telefon: 582 395 048
IZO:172101077
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 29 - 34
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne