Zde může být obrázek školy.

Základní škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Tyršova 360
Obec: Němčice nad Hanou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 27
Ředitel:Mgr. Hana Matušková
Kontakt na školu Telefon: 582 386 579
Email: zsnem@pvskoly.cz
Web: zsnem.pvskoly.cz
IČ:47922346
RED-IZO:600120503
Zřizovatel:Město Němčice nad Hanou
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Tyršova 360
Obec: Němčice nad Hanou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 27
Kontakt na školu: Telefon: 582 386 579
Fax: 582 386 579
IZO:102591458
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 329
Dny otevřených dveří (termín/y): první středa v prosinci
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 23.1.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:25
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: SVP_2014_15.pdf (1720,8 KB)
Školní řád: Skolni_rad.doc (202,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VYROCNI ZPRAVA_1314.pdf (724,2 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, fyzika, hudební výchova, zeměpis, cizí jazyky, praktické vyučování, výtvarná výchova, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Tyršova 360
Obec: Němčice nad Hanou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 27
Kontakt na školu: Telefon: 582 386 579
Fax: 582 386 579
IZO:118900102
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tyršova 360
Obec: Němčice nad Hanou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 27
Kontakt na školu: Telefon: 582 386 579
Fax: 582 386 579
IZO:103219170