Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jakubov u Mor. Budějovic 130
Obec: Lesonice
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 44
Ředitel:Mgr. Jana Šerháková
Kontakt na školu Telefon: 568 422 033
Email: skola@jakubov.cz
Web: http://www.jakubov.cz
IČ:75023776
RED-IZO:600121917
Zřizovatel:Obec Jakubov u Mor. Budějovic
Typ zřizovatele:Obec
Adresa: Ulice: Jakubov u Mor.Bud. 2
Obec: Lesonice
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 44
Kontakt na školu: Telefon: 568 422 209
IZO:107611341
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 48
Aktuální počet dětí: 43
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6,00 - 16.00
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, besídky/akademie
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Jakubov u Mor.Bud. 130
Obec: Lesonice
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 44
Kontakt na školu: Telefon: 568 422 033
IZO:102655219
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 53
Aktuální počet žáků: 37
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 600
Vstup do školy umožněn od: 6.15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: Školní řád ZŠ 2020.doc (119,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021.docx (46 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, zahradní slavnosti, výlety
Zapojení ve specifických programech: Děti na startu
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, turistické, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jakubov u Mor.Bud. 130
Obec: Lesonice
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 44
Kontakt na školu: Telefon: 568 422 033
IZO:119000105
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jakubov u Mor.Bud. 2
Obec: Lesonice
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 44
Kontakt na školu: Telefon: 568 422 209
IZO:103131345
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne