Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Dukovany, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Dukovany, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Dukovany 64
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 56
Ředitel:Mgr. Vladimír Nahodil
Kontakt na školu Telefon: 568 865 026
Email: vnahodil@seznam.cz
Web:
IČ:70996997
RED-IZO:600121925
Zřizovatel:Obec Dukovany
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dukovany 8
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 56
Kontakt na školu: Telefon: 568 865 626
Fax: není
IZO:107611155
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dukovany 64
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 56
Kontakt na školu: Telefon: 568 865 026
Fax: 568 865 026
IZO:102655243
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 55
Aktuální počet žáků: 50
Dny otevřených dveří (termín/y): 16. 2. 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: není
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce : Policie ČR
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: Pedagogická intervence pro žáky s poruchami učení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: v jednotlivých třídách, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, turistické, hudební, rukodělné, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
ŠD
Adresa: Ulice:
Obec: Dukovany 64
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 56
Kontakt na školu: Telefon: 568 865 026
Fax: není
IZO:119000059
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Dukovany 8
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 56
Kontakt na školu: Telefon: 568 865 326
Fax: není
IZO:103131213