Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Předín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Předín
Adresa školy: Ulice:
Obec: Předín 139
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 27
Ředitel:Mgr. Libuše Vyhnálková
Kontakt na školu Telefon: 568 884 380
Email: zspredin@seznam.cz
Web:
IČ:70265992
RED-IZO:600122085
Zřizovatel:Obec Předín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Předín 250
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 27
Kontakt na školu: Telefon: 568 884 340
Fax: není
IZO:107611520
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Předín 139
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 27
Kontakt na školu: Telefon: 568 884 380
Fax: není
IZO:102655464
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 170
Aktuální počet žáků: 92
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Dozory pedagogických pracovníků
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:10
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: svp_2021.pdf (4405,3 KB)
svp_2021[2].pdf (4405,3 KB)
Školní řád: Skolni rad 2021.pdf (771,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava 2020-2021.pdf (6086,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, knihovna, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, obědy pro děti, Komunitní škola Předín
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Předín 139
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 27
Kontakt na školu: Telefon: 568 884 380
Fax: není
IZO:119000261
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Předín 139
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 27
Kontakt na školu: Telefon: 568 884 380
Fax: není
IZO:103119850
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Předín 250
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 27
Kontakt na školu: Telefon: 568 884 380
Fax: není
IZO:150072287