Logo školy

Základní škola Třebíč, Benešova 585

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Třebíč, Benešova 585
Adresa školy: Ulice: Benešova 585
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Ředitel:Mgr. Jan Vaněk
Kontakt na školu Telefon: 568 824 345
Email: info@zsbenesova.cz
Web: www.zsbenesova.cz
IČ:67008399
RED-IZO:600122131
Zřizovatel:Město Třebíč
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Benešova 585
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 824 837
Fax: 568 824 837
IZO:102655529
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 950
Aktuální počet žáků: 692
Dny otevřených dveří (termín/y): Školu možno navštívit kdykoliv po domluvě.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4,5,11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, fyzika, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, Výměnné pobyty s partnerskými školami v Dánsku a na Ukrajině. Poznávací pobyt Vídeň. Vydávání školního časopisu GAGBEN.
Zapojení ve specifických programech: Daltonské školství
Mezinárodní spolupráce: Rosenvangskol Aarhus ( Dánsko),Lvov (Ukrajina)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, Atletické soustředění, vodácký kurz, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Speciální hodiny českého jazyka pro žáky s vývojovými poruchami učení.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, taneční, rukodělné, společenské hry, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, studovna/knihovna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Benešova 585
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 824 837
Fax: 568 824 837
IZO:119000351
Školní klub
Adresa: Ulice: Benešova 585
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 824 837
Fax: 568 824 837
IZO:150008406
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Benešova 585
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 824 837
Fax: 568 824 837
IZO:119000610
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21 -24,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko