Zde může být obrázek školy.

Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836
Adresa školy: Ulice: ul. Kpt. Jaroše 836
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Ředitel:Mgr. Karel Dolák
Kontakt na školu Telefon: 568 826 762
Email: k.dolak@zsjarose.cz
Web: www.zsjarose.cz
IČ:60418583
RED-IZO:600122247
Zřizovatel:Město Třebíč
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: ul. Kpt. Jaroše 836
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 826 762
Fax: 568 826 762
IZO:103019740
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 950
Aktuální počet žáků: 480
Dny otevřených dveří (termín/y): Aktuálně vyhlašujeme prostřednictvím webového portálu školy
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.3.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4, 5, 10
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Les ve škole, Globe
Domácí spolupráce : městská policie, STŘED, z. ú., městská knihovna, úřad práce, IZS, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Střední průmyslová škola Třebíč
Mezinárodní spolupráce: Lotyšsko, Chorvatsko, Slovensko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Globe (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), turistické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: ul. Kpt. Jaroše 836
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 826 762
Fax: 568 826 762
IZO:119000369
Školní klub
Adresa: Ulice: ul. Kpt. Jaroše 836
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 826 762
Fax: 568 826 762
IZO:150073364
Školní jídelna
Adresa: Ulice: ul. Kpt. Jaroše 836
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 826 762
Fax: 568 826 762
IZO:103131159