Zde může být obrázek školy.

Základní škola Náměšť nad Oslavou, Komenského 53

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Náměšť nad Oslavou, Komenského 53
Adresa školy: Ulice: Komenského nám. 53
Obec: Náměšť nad Oslavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 71
Ředitel:Mgr. Hana Rousková
Kontakt na školu Telefon: 568 620 808
Email: info@zskonam.cz
Web: www.zskonam.cz
IČ:44065809
RED-IZO:600122336
Zřizovatel:Město Náměšť nad Oslavou
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského nám.53
Obec: Náměšť nad Oslavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 71
Kontakt na školu: Telefon: 568 620 808
Fax: 568 620 808
IZO:044065809
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 259
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.1.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: -
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Škola podporující zdraví
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Komenského Medzilaborce
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, zdravotní postižení
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: PC s internetem ve třídě
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
ŠD
Adresa: Ulice: Komenského nám.53
Obec: Náměšť nad Oslavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 71
Kontakt na školu: Telefon: 568 620 808
Fax: 568 620 808
IZO:119000211