Zde může být obrázek školy.

Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579
Adresa školy: Ulice: Husova 579
Obec: Náměšť nad Oslavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 71
Ředitel:Mgr. Věra Špačková
Kontakt na školu Telefon: 568 620 409
Email: info@zshusova.cz
IČ:44065868
RED-IZO:600122344
Zřizovatel:Město Náměšť nad Oslavou
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Husova 579
Obec: Náměšť nad Oslavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 71
Kontakt na školu: Telefon: 568 620 409
Fax: 568 620 777
IZO:044065868
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 302
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.12.2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, fyzika, praktické vyučování, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Erasmus+, Pokusné ověřování pamětihodností do škol
Certifikáty škol: Partner School Cambridge park Zelená škola
Domácí spolupráce : DDM, DD, MŠ, stacionář
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Medzilaborce
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, žáci s SVP, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, technické, sportovní, jazykové, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Husova 579
Obec: Náměšť nad Oslavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 71
Kontakt na školu: Telefon: 568 620 409
IZO:119000202