Logo školy

Základní škola a Základní umělecká škola Strání

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Základní umělecká škola Strání
Adresa školy: Ulice: Rubanice 877
Obec: Strání
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 65
Ředitel:Mgr. Iva Stupková
Kontakt na školu Telefon: 572 695 281
Email: zsstrani@zsstrani.cz
Web: www.zsstrani.cz
IČ:46956581
RED-IZO:600124002
Zřizovatel:Obec Strání
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Rubanice 877
Obec: Strání
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 65
Kontakt na školu: Telefon: 572 695 281
IZO:046956581
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 660
Aktuální počet žáků: 244
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, knihovna, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, zeměpis, praktické vyučování, ICT, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, plesy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, taneční, sportovní, hudební, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Rubanice 877
Obec: Strání
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 65
Kontakt na školu: Telefon: 572 695 281
IZO:181002108
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 120
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Spádová oblast: obec
Dopravní dostupnost: autobus
Vzdělávání
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru, ve výtvarném oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na klávesové nástroje, hra na strunné nástroje, hra na smyčcové nástroje, hra na dechové nástroje, hra na akordeon
Škola organizuje : koncerty, přehlídky, výstavy, soutěže, výjezdy do zahraničí, Výtvarné dílny
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní družina
Adresa: Ulice: Rubanice 877
Obec: Strání
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 65
Kontakt na školu: Telefon: 572 695 281
IZO:119100380
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní klub
Adresa: Ulice: Rubanice 877
Obec: Strání
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 65
Kontakt na školu: Telefon: 572 695 281
IZO:119100878
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Rubanice 877
Obec: Strání
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 65
Kontakt na školu: Telefon: 572 695 281
IZO:103267638
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol