Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Osvětimany

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Osvětimany
Adresa školy: Ulice:
Obec: Osvětimany 282
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 42
Ředitel:Mgr. Petr Orlický
Kontakt na školu Telefon: 572 594 170
Email: zsosvetimany@uhedu.cz
Web: www.zsosvetimany.cz
IČ:46956999
RED-IZO:600124045
Zřizovatel:Městys Osvětimany
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Osvětimany 282
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 42
Kontakt na školu: Telefon: 572 594 170
IZO:107612534
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 39
Aktuální počet dětí: 38
Dny otevřených dveří (termín/y): 1x ročně
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 230
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Pobyt v přírodě, ekologická výchova, pohybové aktivity
Provoz MŠ: polodenní, celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, plesy, besídky/akademie, Klub, dílničky, čarodějnický den, malá maturitka s předškoláky, pěvecká a literární soutěž, divadlo Šikulka, besedy a vystoupení v DPS, vítání občánků
Zapojení ve specifických programech: Výchovné programy "Bílé Karpaty", "Zdravé zoubky"
Domácí spolupráce: MŠ Medlovice, MŠ Stříbrnice, MŠ Vřesovice, keramická dílna, stolařství, Hasičský sbor Kyjov, DPS Osvětimany
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, turistika, plavání, jóga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, besedy s rodiči, informační nástěnky, web
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Osvětimany 282
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 42
Kontakt na školu: Telefon: 572 594 170
IZO:046956999
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 166
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Recepce - otevírají ředitel školy, zástupce ředitele školy a ekonomka školy
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, chemie, cizí jazyky, výtvarná výchova, biologie, zeměpis, dějepis, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, plesy, výlety
Zapojení ve specifických programech: Aktivní škola
Mezinárodní spolupráce: Norsko - Skudeneshaven
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika
Metody čtení: čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, taneční, literárně-dramatické, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Osvětimany 282
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 42
Kontakt na školu: Telefon: 572 594 170
IZO:119100274
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100 Kč / měsíc
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:45 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 - 15:30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Osvětimany 282
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 42
Kontakt na školu: Telefon: 572 594 170
IZO:150057971
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 50 Kč / měsíc
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 - 15:30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Osvětimany 282
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 42
Kontakt na školu: Telefon: 572 594 170
IZO:103267786
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: MŠ 47 Kč, ZŠ 28 - 36 Kč, cizí strávníci 85 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne