Zde může být obrázek školy.

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Bánov 507
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 54
Ředitel:Mgr. Vlastimil Ondra
Kontakt na školu Telefon: 572 646 230
Email: info@zsbanov.uhedu.cz
Web: www.zsbanov.cz
IČ:48505498
RED-IZO:600124053
Zřizovatel:Obec Bánov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Bánov 507
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 54
Kontakt na školu: Telefon: 572 646 230
IZO:048505498
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 239
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, knihovna, cizí jazyky, biologie, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, besídky/akademie, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, plesy, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Expertní badatelská škola (TEREZA)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Globe (Sdružení Tereza), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Badatelé.cz (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: taneční, přírodovědné, technické, programování/robotika, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Bánov 507
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 54
Kontakt na školu: Telefon: 572 646 230
IZO:119100576
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Bánov 507
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 54
Kontakt na školu: Telefon: 572 646 230
IZO:173101691
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Bánov 507
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 54
Kontakt na školu: Telefon: 572 646 230
IZO:103267522
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne