Zde může být obrázek školy.

Základní škola Mistřice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Mistřice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Mistřice 1
Obec: Bílovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 12
Ředitel:Mgr. Vladimíra Hrdinová
Kontakt na školu Telefon: 572 587 449
Email: zsmistrice@zsmistrice.cz
Web:
IČ:75021021
RED-IZO:600124126
Zřizovatel:Obec Mistřice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Mistřice 1
Obec: Bílovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 12
Kontakt na školu: Telefon: 572 587 449
IZO:102731501
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 85
Aktuální počet žáků: 56
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, sportovní dny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: Předmět speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence, doučování,
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, konzultační hodiny
Školní družina
Adresa: Ulice: Mistřice 1
Obec: Bílovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 12
Kontakt na školu: Telefon: 572 587 449
IZO:119100100