Zde může být obrázek školy.

Základní škola T. G. Masaryka, Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje 55, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola T. G. Masaryka, Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje 55, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: 1. máje 55
Obec: Uherské Hradiště-Mařatice
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 05
Ředitel:Mgr. Jana Uherková
Kontakt na školu Telefon: 739 008 901
Email: zsms.libesice@seznam.cz
Web: www.zsmaratice.cz
IČ:70993343
RED-IZO:600124185
Zřizovatel:Město Uherské Hradiště
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: 1. máje 55
Obec: Uherské Hradiště-Mařatice
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 05
Kontakt na školu: Telefon: 572 570 515
IZO:102731594
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 199
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Mezinárodní spolupráce: Erasmus +
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: 1. máje 55
Obec: Uherské Hradiště-Mařatice
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 05
Kontakt na školu: Telefon: 572 570 515
IZO:119100258
Školní jídelna
Adresa: Ulice: 1. máje 55
Obec: Uherské Hradiště-Mařatice
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 05
Kontakt na školu: Telefon: 572 570 515
IZO:150006985