Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Havřice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Havřice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Brodská 117, Havřice
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Ředitel:Mgr. Miroslav Novák
Kontakt na školu Telefon: 572 632 870
Email: reditel@zshavrice.cz
Web: http://zshavrice.cz/
IČ:70932298
RED-IZO:600124291
Zřizovatel:Město Uherský Brod
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Havřice č.ev. 1
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Kontakt na školu:
IZO:107612810
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 117
Obec: Uherský Brod - Havřice
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 632 870
IZO:102731748
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 82
Dny otevřených dveří (termín/y): aktuální informace na www.zshavrice.cz
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, ledová plocha, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Ovoce do škol, Mléko do škol, Podpora výuky plavání, Zdravá 5, Women for women
Domácí spolupráce : MŠ Uherský Brod - Havřice, Plavecká škola Uh.Hradiště, TJ Tatran Havřice, SDH Havřice
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Pedagogická intervence, doučování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, ICT, taneční, literárně-dramatické, přírodovědné, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Havřice 66
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 632 870
IZO:119100185
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Havřice 66
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 632 870
IZO:150070934