Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Němčany 37
Obec: Slavkov u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 684 01
Ředitel:Mgr. Zuzana Olejníková
Kontakt na školu Telefon: 544 220 422
Email: zs.nemcany@centrum.cz
Web: zs-nemcany.cz
IČ:75023318
RED-IZO:600125645
Zřizovatel:Obec Němčany
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Němčany 37
Obec: Slavkov u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 684 01
Kontakt na školu: Telefon: 544 220 422
IZO:107614014
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 41
Aktuální počet dětí: 41
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.2.2021
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 7h
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Němčany 37
Obec: Slavkov u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 684 01
Kontakt na školu: Telefon: 544 220 422
IZO:102807132
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 40
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.2.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, výlety
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Němčany 37
Obec: Slavkov u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 684 01
Kontakt na školu: Telefon: 544 220 422
IZO:103231790