Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Brankovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Brankovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Tasova 272
Obec: Brankovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 33
Ředitel:Mgr. Jaroslav Hejný
Kontakt na školu Telefon: 517 369 724
Email: reditel@zsbrankovice.cz
Web: http://www.zsbrankovice.cz
IČ:46270914
RED-IZO:600125807
Zřizovatel:Městys Brankovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Tasova 272
Obec: Brankovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 33
Kontakt na školu: Telefon: 517 369 724
Fax: 517 369 063
IZO:107613808
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 46
Aktuální počet dětí: 46
Dny otevřených dveří (termín/y): 29.3.2015
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 150
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Tasova 272
Obec: Brankovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 33
Kontakt na školu: Telefon: 517 369 724
Fax: 517 369 063
IZO:102807353
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 390
Aktuální počet žáků: 243
Dny otevřených dveří (termín/y): 29.3.2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 21.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 21.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:35
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, hudební výchova, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, zdravotnické, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, herna, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultace, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Tasova 272
Obec: Brankovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 33
Kontakt na školu: Telefon: 517 369 724
Fax: 517 369 063
IZO:119200058
Školní klub
Adresa: Ulice: Tasova 272
Obec: Brankovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 33
Kontakt na školu: Telefon: 517 369 724
Fax: 517 369 063
IZO:171103190
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tasova 272
Obec: Brankovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 33
Kontakt na školu: Telefon: 517 369 724
Fax: 517 369 063
IZO:103219978
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Tasova 272
Obec: Brankovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 33
Kontakt na školu: Telefon: 517 369 724
Fax: 517 369 063
IZO:103231633