Zde může být obrázek školy.

Základní škola Drnovice, okres Vyškov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Drnovice, okres Vyškov
Adresa školy: Ulice: Náves 109
Obec: Drnovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 04
Ředitel:Mgr. Miroslav Zemánek
Kontakt na školu Telefon: 517 354 230
Email: zsdrnovice@vys.czn.cz
Web: www.zsdrnovice.vys.cz
IČ:46271091
RED-IZO:600125831
Zřizovatel:Obec Drnovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Náves 109
Obec: Drnovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 04
Kontakt na školu: Telefon: 517 354 230
Fax: 517 353 231
IZO:102807388
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 520
Aktuální počet žáků: 243
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, technické, ICT, zdravotnické, sportovní, jazykové, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Náves 109
Obec: Drnovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 04
Kontakt na školu: Telefon: 517 354 230
Fax: 517 353 231
IZO:119200082
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Náves 109
Obec: Drnovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 04
Kontakt na školu: Telefon: 517 354 230
Fax: 517 353 231
IZO:103219994