Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Bohdalice 1
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 41
Ředitel:Mgr. Karin Šulcová
Kontakt na školu Telefon: 517 358 276
Email: zsbohdalice@vys.czn.cz
Web: www.zsamsbohdalice.cz
IČ:46271139
RED-IZO:600126013
Zřizovatel:Obec Bohdalice - Pavlovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Bohdalice 125
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 41
Kontakt na školu: Telefon: 517 358 276
IZO:107613786
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Bohdalice 1
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 41
Kontakt na školu: Telefon: 517 358 276
IZO:102807345
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 132
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 156,166
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Elixír do škol (Nadace ČS)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: společenské hry, přírodovědné, jazykové, sportovní, technické, literárně-dramatické, hudební, chovatelské
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, Venkovní učebna, zámecký park
V blízkosti školy: Bohdalické muzeum, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Bohdalice 1
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 41
Kontakt na školu: Telefon: 517 358 210
IZO:119200716
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Bohdalice 1
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 41
Kontakt na školu: Telefon: 517 358 276
IZO:103219960
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Bohdalice 125
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 41
Kontakt na školu: Telefon: 517 358 251
IZO:150074336