Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov
Adresa školy: Ulice:
Obec: Pustiměř 207
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 21
Ředitel:Mgr. Miroslav Zourek
Kontakt na školu Telefon: 517 357 267
Email: zspustimer@vys.czn.cz
Web: www.zs-pustimer.webz.cz
IČ:46271015
RED-IZO:600126021
Zřizovatel:Obec Pustiměř
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Pustiměř 166
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 21
Kontakt na školu: Telefon: 517 357 267
Fax: 517 357 267
IZO:107613611
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 103
Aktuální počet dětí: 100
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6,15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Pustiměř 207
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 21
Kontakt na školu: Telefon: 517 357 267
Fax: 517 357 267
IZO:102807442
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 289
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.0201
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 7,50
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Certifikáty škol: Škola plná zdraví Aktivní škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato), genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: Společné vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, sportovní, jazykové, taneční
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Pustiměř 85
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 21
Kontakt na školu: Telefon: 517 357 267
Fax: není
IZO:119200121
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Pustiměř 85
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 21
Kontakt na školu: Telefon: 517 357 286
Fax: není
IZO:103231030
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Pustiměř 166
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 21
Kontakt na školu: Telefon: 517 357 259
Fax: není
IZO:119200457