Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Dolní Dubňany, okres Znojmo

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Dolní Dubňany, okres Znojmo
Adresa školy: Ulice: Dolní Dubňany 74
Obec: Tulešice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 73
Ředitel:PaedDr. Zdeňka Procházková
Kontakt na školu Telefon: 515 338 140
Email: zsdoldubnany@zn.orgman.cz
Web: http://www.zsdolnidubnany.wbs.cz
IČ:70285136
RED-IZO:600127214
Zřizovatel:Obec Dolní Dubňany
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Dolní Dubňany 40
Obec: Tulešice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 73
Kontakt na školu: Telefon: 515 338 140
IZO:107615045
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Dolní Dubňany 74
Obec: Tulešice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 73
Kontakt na školu: Telefon: 515 338 140
IZO:102843805
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 70
Aktuální počet žáků: 41
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Domácí telefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, lektorská činnost - program RWCT účast v projektu Pomáháme školám k úspěchu
Zapojení ve specifických programech: Pomáháme školám k úspěchu
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, programování/robotika, technické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Dolní Dubňany 74
Obec: Tulešice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 73
Kontakt na školu: Telefon: 515 338 140
IZO:119300583
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dolní Dubňany 40
Obec: Tulešice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 73
Kontakt na školu: Telefon: 515 338 139
IZO:103243909