Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Hrádek, okres Znojmo, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Hrádek, okres Znojmo, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Hrádek 53
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 27
Ředitel:Mgr. Marcela Budná
Kontakt na školu Telefon: 515 275 187
Email: zs-hradek@post.cz
Web: http://zs-hradek.cz
IČ:70989648
RED-IZO:600127419
Zřizovatel:Obec Hrádek
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hrádek 202
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 27
Kontakt na školu: Telefon: 515 275 187
IZO:107614227
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hrádek 53
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 27
Kontakt na školu: Telefon: 515 275 187
IZO:102855196
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 50
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Zapojení ve specifických programech: Mléko a ovoce do škol
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, hudební, sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Hrádek 53
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 27
Kontakt na školu: Telefon: 515 275 187
IZO:103231986
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Hrádek 53
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 27
Kontakt na školu: Telefon: 515 275 187
IZO:119300745
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Hrádek 202
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 27
Kontakt na školu: Telefon: 515 275 187
IZO:171101740