Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č.p. 169
Obec: Kravsko
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 51
Ředitel:Mgr. Simona Žalmánková
Kontakt na školu Telefon: 530 512 268
Email: zskravsko@zskravsko.cz
Web: www.zskravsko.cz
IČ:70999708
RED-IZO:600127486
Zřizovatel:Obec Kravsko
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kravsko 200
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 51
Kontakt na školu: Telefon: 530 512 271
IZO:107614286
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 54
Aktuální počet dětí: 51
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Specifické formy podpory dětem: Před školou do školy
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kravsko 169
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 51
Kontakt na školu: Telefon: 530 512 268
IZO:102855412
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 280
Aktuální počet žáků: 234
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Uzamčený vstup se zvonkem na jednotlivá pracoviště, přítomnost školníka
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Školní vzdělávací program: svp_finalni_verze.pdf (2148,2 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, přírodovědné, sportovní, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Škola pro udržitelný život, Škola podporující zdraví
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj, Škola podporující zdraví
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), 72 hodin (ČRDM), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: žáci s SVP a žáci sociálně znevýhodnění
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, taneční, rukodělné, přírodovědné, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), technické, ICT, dopravní kroužek, rybářský kroužek, zdravotnické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, vyhrazená učebna, školní klub, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: MS Teams, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Kravsko 169
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 51
Kontakt na školu: Telefon: 530 512 268
IZO:119300061
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Kravsko 169
Kraj: Jihomoravský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181059681
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Kravsko 169
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 51
Kontakt na školu: Telefon: 530 512 267
IZO:103243011
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Kravsko 200
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 51
Kontakt na školu: Telefon: 530 512 271
IZO:150075189