Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Jevišovice, okres Znojmo

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Jevišovice, okres Znojmo
Adresa školy: Ulice:
Obec: Jevišovice 34
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 53
Ředitel:Mgr. Pavel Šareš
Kontakt na školu Telefon: 515 231 139
Email: zs.jevisovice@skolyjm.cz
Web: www.zsmsjevisovice.cz
IČ:70989605
RED-IZO:600127583
Zřizovatel:Město Jevišovice, okres Znojmo
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Jevišovice 259
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 53
Kontakt na školu: Telefon: 515 231 275
IZO:107615177
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 68
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Jevišovice 34
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 53
Kontakt na školu: Telefon: 515 231 139
Fax: 515 231 139
IZO:102855650
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 210
Aktuální počet žáků: 194
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.12.2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2018
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Vstup do školy umožněn od: 07.10
Začátek první vyučovací hodiny: 07.30
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, ICT, cizí jazyky, zeměpis, chemie, fyzika, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Jevišovice 259
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 53
Kontakt na školu: Telefon: 515 231 139
IZO:119300125
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Jevišovice 259
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 53
Kontakt na školu: Telefon: 515 231 243
IZO:103243101