Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 241
Obec: Šanov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 68
Ředitel:Mgr. Eva Plešová
Kontakt na školu Telefon: 515 229 410
Email: zssanov@mboxzn.cz
Web: www.zssanov.cz
IČ:70993106
RED-IZO:600127656
Zřizovatel:Obec Šanov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Šanov, Karlovská 124
Obec: Hrabětice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 68
Kontakt na školu: Telefon: 515 229 965
IZO:107614219
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 44
Aktuální počet dětí: 44
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Hodnocení činnosti školy:
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Domácí spolupráce: ZŠ Šanov, Domov DS Šanov, bazén Hrušovany nad Jevišovkou
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: logopedická prevence, hra na flétnu
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Šanov, Komenského 241
Obec: Hrabětice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 68
Kontakt na školu: Telefon: 515 229 410
IZO:102855773
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 330
Aktuální počet žáků: 132
Dny otevřených dveří (termín/y): jedenkrát ročně - termíny nejsou pevně stanoveny
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:25
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření:
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Domácí spolupráce : obec Šanov, dům sociální péče Emin zámek, místní knihovna v Šanově, Městská knihovna v Hrušovanech nad Jevišovkou, Policie ČR, HZS Hrušovany nad Jevišovkou, Rehabilitační centrum Hrušovany nad Jevišovkou, Lipka Brno, NP Podyjí.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: hudební, sportovní, taneční, rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Šanov, Karlovská 125
Obec: Hrabětice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 68
Kontakt na školu: Telefon: 515 229 410
IZO:119300206
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Šanov, Komenského 241
Obec: Hrabětice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 68
Kontakt na školu: Telefon: 515 238 852
IZO:103243178
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 26
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano